OCHRONA OSOBISTA

Ochrona Osobista

Ochrona Osobista to flagowa działalność ARMOR ARMS.
Naszą kadrę stanowią światowej klasy eksperci, byli oficerowie z Biura Ochrony Rządu, Elitarnych Jednostek Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej. Są absolwentami licznych kursów, między innymi : Diplomatic Security Service High Threat Protection Course, High Risk Security Driver Course, Sky Marshal Course, kurs paramedyczny Tactical Combat Casual Care. Są posiadaczami certyfikatów z wielu dziedzin bezpieczeństwa oraz posługują się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu zaawansowanym, w przeważającej większości jest to język angielski. Dysponujemy najlepszym uzbrojeniem ,najnowocześniejszymi środkami technicznymi ,bezpiecznym transportem oraz wszystkim co niezbędne do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym klientom. Wyszkolenie , suma doświadczeń zawodowych i najlepszy sprzęt to wszystko składa się na najwyższy poziom świadczonych przez nas usług.
Przed rozpoczęciem zlecenia przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa stosownie do zagrożenia oraz potrzeb i wymagań kontrahenta, dobieramy indywidualną ofertę zawierającą nasze standardy pracy.


Ochrona Delegacji

Zapewniamy bezpieczeństwo Delegacji i zorganizowanych grup podróżnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
Kompleksowo organizujemy i zabezpieczamy pobyt delegacji w krajach wysokiego ryzyka i strefach konfliktów zbrojnych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, odpowiednim sprzętem i transportem. Dzięki licznym kontaktom międzynarodowym i doświadczeniu nabytym podczas służby na misjach w Iraku i Afganistanie, niema dla nas zadania nie do wykonania.


Zabezpieczenie spotkań i biur

Zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo anty podsłuchowe biur i poufność spotkań biznesowych. Nasi specjaliści dysponują najwyższej klasy sprzętem do wykrywania i dezaktywacji podsłuchów oraz innych środków inwigilacji technicznej. Zagrożeniem bombowym zajmuje się kadra doświadczanych ekspertów, byłych pirotechników z Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Policji wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i wyszkolone psy do wykrywania materiałów wybuchowych.


Konwojowanie Transportów

Zapewniamy bezpieczeństwo transportu towarów o dużej wartości takich jak pieniądze, kamienie szlachetne, dzieła sztuki czy nośniki danych. Realizujemy cykliczne lub jednorazowe konwoje podwyższonego ryzyka zarówno w kraju jak i za granicą. Dysponujemy wyszkolona kadrą oraz odpowiednim sprzętem do wykonania najbardziej niebezpiecznych konwojów w zapalnych rejonach świata.

Napisz do nas