Oferta

Ochrona Osobista

Ochrona Osobista to flagowa działalność ARMOR ARMS.
Naszą kadrę stanowią światowej klasy eksperci, byli oficerowie z Biura Ochrony Rządu, Elitarnych Jednostek Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej. Są absolwentami licznych kursów, między innymi : Diplomatic Security Service High Threat Protection Course, High Risk Security Driver Course, Sky Marshal Course, kurs paramedyczny Tactical Combat Casual Care. Są posiadaczami certyfikatów z wielu dziedzin bezpieczeństwa oraz posługują się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu zaawansowanym, w przeważającej większości jest to język angielski. Dysponujemy najlepszym uzbrojeniem ,najnowocześniejszymi środkami technicznymi ,bezpiecznym transportem oraz wszystkim co niezbędne do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym klientom. Wyszkolenie , suma doświadczeń zawodowych i najlepszy sprzęt to wszystko składa się na najwyższy poziom świadczonych przez nas usług.
Przed rozpoczęciem zlecenia przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa stosownie do zagrożenia oraz potrzeb i wymagań kontrahenta, dobieramy indywidualną ofertę zawierającą nasze standardy pracy.


Ochrona Delegacji

Zapewniamy bezpieczeństwo Delegacji i zorganizowanych grup podróżnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
Kompleksowo organizujemy i zabezpieczamy pobyt delegacji w krajach wysokiego ryzyka i strefach konfliktów zbrojnych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, odpowiednim sprzętem i transportem. Dzięki licznym kontaktom międzynarodowym i doświadczeniu nabytym podczas służby na misjach w Iraku i Afganistanie, niema dla nas zadania nie do wykonania.


Zabezpieczenie spotkań i biur

Zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo anty podsłuchowe biur i poufność spotkań biznesowych. Nasi specjaliści dysponują najwyższej klasy sprzętem do wykrywania i dezaktywacji podsłuchów oraz innych środków inwigilacji technicznej. Zagrożeniem bombowym zajmuje się kadra doświadczanych ekspertów, byłych pirotechników z Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Policji wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i wyszkolone psy do wykrywania materiałów wybuchowych.


Konwojowanie Transportów

Zapewniamy bezpieczeństwo transportu towarów o dużej wartości takich jak pieniądze, kamienie szlachetne, dzieła sztuki czy nośniki danych. Realizujemy cykliczne lub jednorazowe konwoje podwyższonego ryzyka zarówno w kraju jak i za granicą. Dysponujemy wyszkolona kadrą oraz odpowiednim sprzętem do wykonania najbardziej niebezpiecznych konwojów w zapalnych rejonach świata.


Doradztwo

Prowadzimy doradztwo i Audyty bezpieczeństwa:
– Tworzenia polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i wdrażania nowoczesnych rozwiązań,
– Analiz zagrożenia i jego ograniczenia do poziomu akceptowalnego ryzyka,
– Oceny stanu zabezpieczeń ze wskazaniem słabych ogniw systemu oraz rekomendacji w ich zmianie,
– Przeciwdziałania kradzieżom pracowniczym (straty znane i nie znane),
– Ochrony informacji,
– Skuteczności planu ochrony oraz procedur w nim zawartych,
– Skuteczności zabezpieczeń techniczno-mechanicznych,
– Wprowadzania systemu przepustkowego i kontroli dostępu.

Szkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa

Obecnie organizowane szkolenia:
– Szkolenie dla pracowników biurowych zapobiegania i prawidłowego postępowania w sytuacjach kryzysowych.
(Celem szkolenia jest zmniejszenie ryzyka porwania , zamordowania , rabunku lub innego czynu przestępczego poprzez zastosowanie pewnych zasad i procedur w normalnym , codziennym życiu.)

Ochrona Fizyczna Obiektów

Tworzymy kompleksowe bezpieczeństwo Obiektów:
Mieszkalnych , Biurowych , Komercyjnych, Szkół i uczelni, Szpitali ,kompleksów sportowych.

Zabezpieczenia Techniczne

Realizujemy zamówienia na zabezpieczenia elektroniczne, oferując zarówno rozwiązania częściowe jak i kompleksowe ,systemy alarmowe, monitoring wizyjny oraz systemy ochrony danych teleinformatycznych i zabezpieczenie anty-podsłuchowe.

Bezpieczeństwo eventów

Tworzymy plany ochrony i zapewniamy bezpieczeństwo imprez podwyższonego ryzyka takich jak konwenty wyborcze partii politycznych, wiece, festiwale, koncerty, spotkania o charakterze modlitewnym oraz imprezy sportowe różnego rodzaju.

Zabezpieczenie anty podsłuchowe i pirotechniczne.

Zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo antypodsłuchowe biur i poufność spotkań biznesowych. Nasi specjaliści dysponują najwyższej klasy sprzętem do wykrywania i dezaktywacji podsłuchów oraz innych środków inwigilacji technicznej. Zagrożeniem bombowym zajmuje się kadra doświadczanych ekspertów, byłych pirotechników z Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Policji wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i wyszkolone psy do wykrywania materiałów wybuchowych.


Wywiad i Kontrwywiad gospodarczy

Wywiad i kontrwywiad ARMOR ARMS tworzą najlepsi eksperci w tej dziedzinie. Dzięki licznym kontaktom i współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami działamy globalnie. Jako nieliczni w Polsce jesteśmy zdolni wyśledzić i zweryfikować podmioty gospodarcze oraz osoby w każdym zakątku świata.

Nasze wybrane Usługi kontrwywiadowcze:

• Przeciwdziałanie i zwalczanie szpiegostwa gospodarczego
• Identyfikacja działań konkurencji
• Informatyka śledcza
• Zabezpieczanie i przeciwdziałania przed inwigilacją informatyczną
• Kompleksowe badanie i zabezpieczanie anty podsłuchowe
• Ochrona własności intelektualnej
• Ochrona marki
• Weryfikacja pracownika lub kandydata do pracy

Nasze wybrane Usługi wywiadowcze:

• Śledzenie działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych
• Ocena ryzyka inwestycyjnego
• Monitorowanie udziału w przetargach
• Monitorowanie przepływu pieniędzy
• Ustalenie listy kontrahentów
• Ustalenie i weryfikacja kluczowych pracowników konkurencji
• Badanie wiarygodności partnerów strategicznych
• Badanie powiązań kapitałowych
• Ustalenia majątkowe
• Ocena wiarygodności kontrahentów

Napisz do nas