BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Zabezpieczenie anty podsłuchowe i pirotechniczne.

Zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo antypodsłuchowe biur i poufność spotkań biznesowych. Nasi specjaliści dysponują najwyższej klasy sprzętem do wykrywania i dezaktywacji podsłuchów oraz innych środków inwigilacji technicznej. Zagrożeniem bombowym zajmuje się kadra doświadczanych ekspertów, byłych pirotechników z Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Policji wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i wyszkolone psy do wykrywania materiałów wybuchowych.


Wywiad i Kontrwywiad gospodarczy

Wywiad i kontrwywiad ARMOR ARMS tworzą najlepsi eksperci w tej dziedzinie. Dzięki licznym kontaktom i współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami działamy globalnie. Jako nieliczni w Polsce jesteśmy zdolni wyśledzić i zweryfikować podmioty gospodarcze oraz osoby w każdym zakątku świata.

Nasze wybrane Usługi kontrwywiadowcze:

• Przeciwdziałanie i zwalczanie szpiegostwa gospodarczego
• Identyfikacja działań konkurencji
• Informatyka śledcza
• Zabezpieczanie i przeciwdziałania przed inwigilacją informatyczną
• Kompleksowe badanie i zabezpieczanie anty podsłuchowe
• Ochrona własności intelektualnej
• Ochrona marki
• Weryfikacja pracownika lub kandydata do pracy

Nasze wybrane Usługi wywiadowcze:

• Śledzenie działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych
• Ocena ryzyka inwestycyjnego
• Monitorowanie udziału w przetargach
• Monitorowanie przepływu pieniędzy
• Ustalenie listy kontrahentów
• Ustalenie i weryfikacja kluczowych pracowników konkurencji
• Badanie wiarygodności partnerów strategicznych
• Badanie powiązań kapitałowych
• Ustalenia majątkowe
• Ocena wiarygodności kontrahentów

Napisz do nas